Hem

Välkommen till Gotlands Skog & Miljö

Kooperativet Gotlands Skog & Miljö är ett socialt integrerat företag som vårdar skog och miljö. Vi tar gärna uppdrag inom jord- och skogsbruk, såsom röjning, stängsling, plantering och gallring. Vi utför även tjänster inom trädgård och fastighetsskötsel. Exempel på vad vi kan hjälpa till med är trädfällning, gräsklippning, snöröjning eller flytthjälp. Vi gör även gotlandstun.

Många av våra uppdrag är i natur- och kulturvårdande syfte. Ofta handlar det om att förebygga skogsbrand eller undvika fördyringar för skogsägare.

Portugal härjades 2017 av enorma skogsbränder då stora ytor gick upp i rök. Ett år senare kunde man bland de nedbrunna skogsområdena se att vissa skogspartier ändå klarat sig. Det berodde på underhåll och skötsel genom röjning av den brandfarliga undervegetationen. Sommaren 2018 drabbades stora delar av Sverige. På Gotland utfärdades klass-2-varningar på grund av de extremt höga temperaturerna. I övrigt förskonades Gotland lyckligtvis. Men det kan vara klokt attoch avgörande att stå bättre rustad för denna typ av hot.

Utebliven röjning medför fördyringar genom minskad tillväxt, dyrare avverkning och ökad känslighet för vind och snö.

 

Gotlands Skog & Miljö utför uppdrag och tjänster åt både företag och privatpersoner. Många av våra arbeten går det att göra ROT- eller RUT-avdrag för, vilket du kan läsa mer om under menyvalet Hus & hem.

Vi har de tillstånd och försäkringar som krävs och rätt erfarenhet och utbildning för de jobb vi åtar oss.

Mer specificerad information om våra tjänster och vad vi kan utföra samt vår roll som socialt företag hittar du om du klickar på nedanstående text-boxar.

GSM gör markarbeten, vårdar ängen och vandringsleder. Vi kan bygga och underhålla stättor, spångar, stenmurar och annat. Det handlar bl a om arbete som kräver stor hänsyn till flora och fauna. Vi får inte heller glömma vården av vattendrag och kuster. Det blir bra ekonomi!

Vardagssysslor kring huset måste utföras både sommar och vinter. Vi hjälper gärna den som saknar tid eller ork med exempelvis snöröjning, rabatter, plantering, trädbeskärning och gräsklippning. Vi erbjuder även tjänster inom fastighetsunderhåll samt hjälp med bilen.

Utöver generell näringsverksamhet har GSM som övergripande mål att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vår vision är bl a att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att känna delaktighet och utvecklas inom sin roll på arbetsmarknaden.