Hem

Välkommen till Gotlands Skog & Miljö

Vi är ett socialt företag som vårdar skog och miljö. Vi tar gärna uppdrag inom jord- och skogsbruk men utför även tjänster inom trädgård och fastighetsskötsel. Inom miljöområdet utför vi många olika typer av arbeten exempelvis vård eller underhåll av kulturlandskapet, röjning, flyttstädning osv.

Gotlands Skog & Miljö utför uppdrag och tjänster åt både företag och privatpersoner. Många av våra arbeten går det att göra rot eller rutavdrag för vilket du kan läsa mer om under menyvalet Hus & hem. Vi har lämplig erfarenhet och utbildning för alla jobb vi åtar oss.

Mer specificerad information om våra tjänster och vad vi kan utföra samt vår roll som socialt företag hittar du om du klickar på nedanstående text-boxar.

GSM gör markarbeten, vårdar ängen och vandringsleder. Vi kan bygga och underhålla stättor, spångar, stenmurar och annat. Det handlar bl a om arbete som kräver stor hänsyn till flora och fauna. Vi får inte heller glömma vården av vattendrag och kuster. Det blir bra ekonomi!

Vardagssysslor kring huset måste utföras både sommar och vinter. Vi hjälper gärna den som saknar tid eller ork med exempelvis snöröjning, rabatter, plantering, trädbeskärning och gräsklippning. Vi erbjuder även tjänster inom fastighetsunderhåll samt hjälp med bilen.

Utöver generell näringsverksamhet har GSM som övergripande mål att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vår vision är bl a att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att känna delaktighet och utvecklas inom sin roll på arbetsmarknaden.